Disclaimer

Disclaimer voor deze website & URL’s
Just4Moments fotografie (Kamer van Koophandel: 30158525), hierna te noemen just4moments, verleent u hierbij toegang tot www.marcelvanbalkom.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Just4moments behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Just4moments spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van just4moments.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan just4moments nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij just4moments. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van just4moments, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het deelnemen aan onze workshops geschied GEHEEL OP EIGEN RISICO! De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of beschadiging aan apparatuur en/of persoonlijke bezittingen nog voor persoonlijke ongevallen. Door U in te schrijven voor onze workshops doet U automatisch afstand van uw verhaalrecht. U stemt erin toe niemand van de organisatoren of de andere deelnemers te vervolgen voor de gebeurlijke lichamelijke schade, stoffelijke schade of verlies. Dit geldt eveneens voor uw erfgenamen en testamentairen. Tevens dient U tijdens onze workshops ten aller tijden de aanwijzingen op te volgen van het begeleidende team.